Учнівське самоврядування

Головна » Учнівське самоврядування

 

 

 

 

 

Передвиборча програма кандидата на посаду президента

 

 

 

 

 

 

Сторінка школи в інстаграмі

 

Навчально-виховний комплекс №3

«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад»

м. Могилева – Подільського Вінницької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій тренінгового заняття

“Лідерами не народжуються. Лідерами стають”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

Гнатюк І.С.

 

 

2020

Мета:     ознайомлення учасників з метою та завданнями тренінгового заняття, поняттями «лідер», «лідерство»,  надання досвіду лідерської поведінки, навчити учасників адекватно оцінювати свої лідерські якості, своє місце в колективі, відношення інших, бачити свої позитивні та негативні риси характеру.

Термін реалізації: 1 год.

Завдання тренінгу:

ü в ігровій формі ознайомити дітей з ідеєю “Бути лідером”;

ü визначити рівень прояву лідерських якостей учнів;

ü ознайомлення дітей з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;

ü розвивати лідерські якості учасників (комунікативність, активність, організаторські здібності);

ü формувати у учнів досвід лідерської поведінки;

ü спрямовування дітей на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості, розвитку лідерської позиції;

ü формування у дітей навичок співпраці в команді;

ü виділити головні якості лідерів;

ü охарактеризувати умови досягнення лідерства.

Матеріали: маркери, ручки, олівці, стікери, аркуші паперу (А4 та А3), плакат, відео, дошка.

Вправа 1.  Інформаційне повідомлення. (5 хв.)

Матеріал для інформаційного повідомлення

Лідер – це той, хто допомагає іншим зробити набагато  більше, ніж вони коли-небудь вважали можливим. Лідерство однієї людини допомагає розблокувати потенціал решти, будь то індивідуальні можливості або ж потенціал групи, компанії або організації. Він не розповідає іншим, що робити, але надихає людей і дозволяє їм побачити те, на що вони здатні, а потім допомагає туди «добратися».

Лідерство – це процес, який допомагає групі людей в досягненні їхніх цілей.

Лідер завжди бачить чітку картину кінцевої мети, тому він завжди знає, куди йти. Для нього характерне тверде розуміння того, як виглядає успіх і як його можна досягти. Мало того, людина з задатками лідера здатна зберегти своє бачення мети навіть у несприятливих умовах, і при цьому продовжує діяти цілеспрямовано, зберігаючи пристрасну віру в успіх і заражаючи цією пристрастю своїх послідовників.

У цілому лідер – це член групи, який виконує центральну роль в організації та діяльності класу. До нього всі прислухаються та нічого не вирішують без його участі.

Людям дуже важко адекватно оцінити свою поведінку, своє місце в суспільстві, відношення інших, бачити свої позитивні та негативні риси характеру. Спробуємо на цьому тренінгу навчитися правильно оцінювати себе і визначати своє місце в колективі. Можливо ви підтвердите свою думку про свої лідерські якості, а може і спростуєте.

Даний тренінг має на меті стимулювати ваш творчий потенціал та ініціативність, допомогти вам проаналізувати свої можливості та знайти шлях до вдосконалення, зрозуміти своє місце у житті та «приміряти» роль лідера. Ми будемо працювати над собою сьогоднішнім та завбачати себе майбутнього, орієнтуватися на роботу над собою та побудову стосунків з іншими. Побажаймо нам успіху!

Вправа 2. «Знайомство». (4 хв.)

Мета: налаштувати учасників на роботу, визначити авторитетних для них осіб.    

Хід проведення

Учасникам, що знаходяться в колі, пропонується назвати своє ім'я і назвати ту людини, на яку вони хотіли б бути схожими.

Вправа 3. Визначення очікувань учасників «Пік лідера». (4 хв.)

Мета: визначити очікування учасників тренінгу

Ресурси: плакат з намальованою горою «Пік лідера», липкі стікери, ручки.

Хід проведення

Учасникам пропонується записати на липких стікерах свої очікування від тренінгового заняття та приклеїти їх біля підніжжя гори. Тренер зачитує усі записи та висловлює надію, що по завершенні занять ми зможемо видертись на гору.

Вправа 4.  Тест на визначення мотиваційної стратегії

та спрямованості особистості. (8 хв.)

Мета: визначити рівень мотивації учнів до досягнення успіху та уникання неуспіху.

Хід проведення

Учасникам роздаються бланки із тестовими запитаннями та інструкцією.  

Методика «Мотивація досягнення успіху та уникання неуспіху»

Інструкція: на запропоновані питання дай відповіді «так» або «ні»

1. Включаюсь у роботу, сподіваюсь на успіх.

2. Особливої активності не виявляю.

3. Схильний до ініціативності.

4. При можливості уникаю виконувати відповідальні завдання.

5. При зустрічі з труднощами не відступаю, а шукаю шляхи для їхнього подолання.

6. Часто обираю крайнощі: або дуже легкі, або дуже складні завдання.

7. Продуктивність діяльності більшою мірою залежить від моєї цілеспрямованості, а не від наявності зовнішнього контролю..

8. Пригадуючи свої успіхи та неуспіхи, схильний думати, що неуспіхів було все ж більше.

9. Схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.

10. Коли час обмежений, а завдання досить складне, мої результати, як правило, невисокі.

11. Планую своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу.

12. Не дуже наполегливий у реалізації цілі, якщо відсутній зовнішній контроль.

13. Мій ризик, як правило, є продуманим кроком.

14. Якщо при виконанні завдання виникають труднощі, виникає бажання припинити роботу.

15. Волію ставити перед собою реалістичні завдання.

16. При аналізі власної діяльності приходжу до висновку, що успіхи переважають невдачі.

17. В полі мого зору лише найближчі плани.

18. Обмеження у часі мобілізує мене, навіть якщо завдання є складним.

19. Невдачі не можуть змусити мене відмовитись від поставленої мети.

20. Якщо я сам обрав собі завдання, то його привабливість лише зростає за наявності труднощів.

Обробка результатів

Тренер перевіряє тести. За результатами тесту учасників розподіляють на команди для подальшої роботи.

За кожну відповідність до ключа — 1 бал, далі бали додаються.

Ключ:

«так» — 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,20;

«ні» — 2,4,6,8,10,12,14,16.

Результати:

1-7 балів — мотивація уникання неуспіху;

8-10 балів — тенденція до мотивації уникання неуспіху;

11-13 балів — тенденція до мотивації досягнення успіху;

14-20 балів — мотивація досягнення успіху.

(Використане джерело: Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПБ., 2000.).

Вправа 5. Визначення негативних та позитивних якостей учасників,

які допомагають бути лідером (5-7 хв.).

Хід проведення

Зараз вам потрібно буде відповісти на два питання. Візьміть аркуш паперу і розділіть його на дві частини. У першому стовпці напишіть: «мої позитивні якості», а в другому - «мої негативні якості». Підкресліть однією рискою якості, які, на вашу думку, допомагають вам бути лідером.

Вправа 6. «Я можу бути лідером, тому що...» (5 хв.) .

Учасники по колу продовжують речення «Я можу бути лідером, тому що...», вчаться знаходити свої сильні сторони, усвідомлювати власні ресурси.

Вправа 7.  Гра «Пантоміма» (10 хв.)

Хід проведення

Кожна група обирає собі лідера. Він отримує народну приказку або повідомлення, яке треба невербально (жестами) за 2 хв. пояснити своїй групі так, щоб вони зрозуміли.

«Баба з воза – кобилі легше»

«Без труда – не витягнеш і рибку із ставка»

«Моя хата з краю, я нічого не знаю»

«Після обіду уроків не буде»

«Математичка захворіла, тому замість математики буде урок фізкультури»

«Я на дискотеку не піду, до нас гості приїхали»

Підведення підсумків роботи (7 хв.).

Мета: визначити, чи справдились очікування учасників, підвести підсумки тренінгу.

Ресурси: стікери, ручки, плакат «Пік лідера».

Тренер пропонує учасникам пригадати очікування, з якими вони починали роботу в тренінговій групі.

Тренер: Прийшов час піднятися на «Пік лідера», а, можливо, хтось з вас ще в дорозі. Визначіть, будь-ласка, які з ваших сподівань справдилися, що нового ви дізналися, а що не було висвітлено. Запишіть на стікерах і оберіть собі місце на «Піку лідера».

На завершення тренінгу учасники беруться за руки і висловлюють побажання або усім учасникам, або комусь особисто.

 

Краєзнавче дослідження "Мій край - земля моїх батьків"