Академічна доброчесність учасників освітнього процесу

Головна » Академічна доброчесність учасників освітнього процесу

 

Ліцей №3

міста Могилева – Подільського,

Могилів – Подільської міської ради Вінницької області

 

НАКАЗ

 

31.08.2021

м. Могилів – Подільський

№2-аг

 

Про затвердження номенклатури справ

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 08.24.2007 №1004 «Про проведення експертизи цінності документів», Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 №578/5, наказу Міністерства освіти і науки України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 №676, враховуючи лист-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 03.10.2018 №1/9-596 щодо застосування окремих положень Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти, з метою систематизації та якісного ведення діловодства

 

НАКАЗУЮ:

1.       Затвердити номенклатуру справ Ліцею №3 міста Могилева – Подільського, Могилів – Подільської міської ради Вінницької області на 2021 рік (додаток).

2.       Встановити відповідальними за правильність оформлення записів у справах та місце зберігання справ працівників, які формують їх.

3.       Працівникам Ліцею №3:

3.1.    Забезпечити правильну і своєчасну організацію діловодства, оформлення записів документів, зазначених у номенклатурі справ (згідно назв, направлень, діяльності).

3.2.    Упорядкувати справи відповідно до затвердженої номенклатури справ (згідно з функціональними обов’язками).

До 01.10.2021

3.3.    Забезпечити збереження справ на робочому місці.

4.       Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Ліцею №3                                         М.Чорний

 

З наказом ознайомлено:                                          Г.Кучмей

Л.Городенська                                                          О.Гейко

Л.Джурмій                                                                Г.Юрійчук

І.Берчій                                                                     І.Жукотанська

Н.Сурдоленко                                                          О.Пірожок

Г.Баліцька                                                                 О.Білоус

Т.Павловська                                                            Л.Барчак

Т.Скловська                                                              Н.Шибінська

Н.Шабатура                                                              Л.Жарська

С.Васькова                                                               З.Пампушко

Н.Скопцова                                                              Л.Субботіна

В.Войтович                                                              С.Сосновська

В.Сумченко                                                              О.Лутчак

А.Кордонська                                                           Л.Мурару

Н.Геращенко                                                            В.Дунайська

А.Мельниченко                                                       Л.Ольчедаївська

О.Дровозюк                                                              С.Криворучко

Т.Чорна                                                                     О.Щаслива

О.Алексєєв                                                               Н.Біжан

А.Басенко                                                                 І.Гаврищук

Н.Жук                                                                       О.Манзар

О.Лаврик                                                                  М.Онищук

Г.Скоренко                                                               Т.Швець

Р.Татаровська                                                           Л.Шлапак

О.Кучерук                                                                І.Гнатюк

Т.Фельчин                                                                Т.Басенко

В.Лавренчук                                                             І.Сімашко

О.Бистрицький                                                        О.Головенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до наказу

від 31.08.2021 №2-аг

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Ліцею №3

міста Могилева – Подільського,

Могилів – Подільської міської ради Вінницької області

на 2021 рік

 

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів)

Строк зберігання справи

(тому, частини)

і номери статей за переліком

Примітка

01 – Організація системи управління закладом загальної середньої освіти

01-01

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту(укази, постанови,      доручення, накази,інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти та науки України , (копії)

 

Доки не мине потреба

 

01-02

Статут закладу

 

До ліквідації закладу

ст. 30

 

01-03

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені у разі зміни керівника закладу

 

До ліквідації закладу

ст. 45-а

 

01-04

Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном

 

До ліквідації закладу

ст. 87

 

01-05

Паспорт Ліцею №3

 

1 р.

ст. 541

 

01-06

Правила внутрішнього розпорядку

 

1 р.

після заміни новими

ст. 397

 

01-07

Колективний договір

 

До ліквідації закладу

ст. 395-а

 

01-08

Накази керівника з основної діяльності

 

До ліквідації закладу

ст. 16-а

 

01-09

Накази керівника з адміністративно-господарських питань

 

5 р.

ст. 16-в.

 

01-10

Накази керівника з руху учнів

 

 

 

           15 р.

 

01-11

Накази керівника з кадрових питань тривалого строку зберігання

 

75 р.

ст. 16-б

 

01-12

Накази керівника з кадрових питань тимчасового строку зберігання

 

5 р.

Ст.16-б

 

01-13

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності

 

До ліквідації

Закладу

ст. 121-а

 

01-14

Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

 

5 р.

ст. 121-в

 

01-15

Журнал реєстрації наказів з руху учнів

 

15 р.

 

01-16

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання

 

75 р.

ст. 121-б

 

01-17

Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання

 

5 р.

ст. 121-в

 

01-18

Контрольно-візитаційна книга

 

5 р.

ст. 86

 

01-19

Журнал реєстрації вхідних документів

 

3 р.

ст. 122

 

01-20

Книга вихідної документації

 

3 р.

ст. 122

 

01-21

Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу

 

До ліквідації закладу

ст. 12-а

 

01-22

Протоколи засідань педагогічної ради

 

10 р.

ст. 14-а

 

01-23

Протоколи засідань атестаційної комісії

 

10 р.

ст. 14-а

 

01-24

Книга протоколів загальних зборів (конференцій) колективу

 

3 р.

ст. 122

 

01-25

Журнал реєстрації протоколів педагогічної ради

 

3 р.

ст. 122

 

01-26

Журнал реєстрації протоколів атестаційної комісії

 

3 р.

ст. 122

 

01-27

Зведена номенклатура справ закладу

 

5 р.
після заміни новою та за умови складення зведених описів справ

ст. 112-а

 

01-28

Інструкція з діловодства

 

До ліквідації закладу

ст. 20

 

01-29

Книга виробничих нарад та нарад           при директорові

 

5 років ЕПК

ст. 13

 

01-30

Протоколи нарад при директорові

 

5 років ЕПК

ст. 13

 

01-31

Журнал реєстрації протоколів засідань експертної комісії закладу

 

Постійно

ст.14-а

 

01-32

Протоколи засідань експертної комісії

 

Постійно

ст.14-а

 

01-33

Журнал обліку прийому громадян керівником

 

3 роки

ст. 122

 

02 – Організація системи шкільної освіти

02-01

Річний план роботи закладу

 

6 р.

 

02-02

Робочий навчальний план закладу

 

До заміни новим

 

02-03

Освітні програми закладу

 

До заміни новими

ст. 553

 

02-04

Розклад навчальних занять

 

Доки не мине потреба

 

02-05

Алфавітна книга запису учнів

 

10 р.

ст. 525-є

 

02-06

Книга обліку руху учнів

 

75 р.,

ст. 16-б

 

02-07

Соціальний паспорт закладу

 

1 р.

 

02-08

Статистичні звіти з питань загальної середньої освіти (форми №ЗНЗ-1, №83-РВК та ін.)

 

1 р.

 

02-09

Особові справи учнів

 

3 р.

після закінчення або вибуття

ст. 494-б

 

02-10

Протоколи засідань комісій про результати державної підсумкової атестації учнів та документи (учнівські роботи) атестації

 

3 р.

ст. 567-а

 

02-11

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

 

75 р.

ст. 531-а

 

02-12

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалей

 

75 р.

ст. 531-а

 

02-13

Журнал видачі похвальних грамот та похвальних листів

 

10 р.

 

02-14

Класні журнали та журнали обліку ( навчальних досягнень учнів, які перебувають на індивідуальному навчанні пропущенихі замінених уроків)

 

5 р.

ст. 590

 

02-15

Журнали планування та обліку роботи факультативу

 

5 р.

ст. 590

 

02-16

Журнал групи продовженого дня

 

5 р.

ст. 590

 

02-17

Журнали планування та обліку роботи гуртка

 

5 р.

ст. 590

 

02-18

Журнали щоденного обліку роботи практичного психолог, соціального педагога

 

5 р.

 

02-19

Журнали корекійно-розвиткової роботи

 

5 р.

 

02-20

Інвентарна книга бібліотечного фонду

 

До ліквідації бібліотеки

ст. 805

 

02-21

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, техногенної безпеки, цивільного захисту тощо

 

10 р.

Після закінчення

Журналу

ст.480, 481,482

 

02-22

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків

 

45 р.

після закінчення

журналу

ст. 477

 

02-23

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 

До заміни

новими

 

02-24

Документи ( заяви, протоколи, накази, індивідуальні освітні траєкторії, розклади, рішення органів вищого рівня) з питань організації дистанційного навчання

 

2 роки

 

03 – Робота з кадрами та громадянами

03-01

Особові справи працівників

 

75 р.

ст. 493-в

 

03-02

Журнал реєстрації посадових  інструкцій

 

5 р.

після заміни новимист. 43

 

03-03

Журнал обліку видачі посадових інструкцій

 

5 р.

ст. 636

 

03-04

Посадові інструкції працівників Ліцею №3

 

5 р.

ст. 124

 

03-05

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, запити на публічну інформацію та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

 

5 р.

ст. 82-а

 

04 – Фінансово-господарська робота

04-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності ( копії)

 

Доки не мине потреба

 

04-02

Документи ( відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизму в закладі освіти

 

45 років ЕПК

ст.453

Пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами-постійно

04-03

Документи ( акти, довідки, інформації, протоколи, звіти тощо) щодо охорони праці та техніки безпеки.

 

5 років ЕПК

ст. 434

 

04-04

Акти розлідування нещасасних випадків з працівниками

 

45 років ЕПК

ст.453

Пов'язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами-постійно

04-05

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з працівниками

 

45 років

ст. 477

Після закінчення журналу

04-06

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки та інструктажів з БЖД.

 

10 років

ст.481

Після закінчення журналу

04-07

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

45 років

ст. 477

Після закінчення журналу

04-08

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

 

10 років

ст.481

 

04-09

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

 

10 років

ст.481

 

04-10

Інструкції з охорони праці Ліцею №3

 

10 років

ст.481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцей №3

міста Могилева – Подільського,

Могилів – Подільської міської ради Вінницької області

 

НАКАЗ

 

31.08.2021

м. Могилів – Подільський

№4

 

Про затвердження Положення

про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу Ліцею №3

м. Могилева – Подільського

 

На виконання ст. 42 Закону України «Про освіту», рішення педагогічної ради (від 31.08.2021 протокол №1), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

 

НАКАЗУЮ:

1.       Затвердити Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Ліцею №3 м. Могилева – Подільського (Додаток).

2.       Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності у складі:

Голова комісії – Кучмей Г.І., заступник директора з НВР;

Члени комісії:

Гейко О.Л., заступник директора з ВР;

Чорна Т., голова профспілкового комітету;

Мельниченко А.В., керівник МО класних керівників;

Джурмій Л.В., учитель початкових класів;

Фельчин Т.В., соціальний педагог;

Школенко Н., представник батьківської громадськості;

Нікітін І., представник учнівського самоврядування.

3.       Довести дане Положення до педагогічних працівників Ліцею.

4.       Опублікувати даний наказ на сайті Ліцею.

5.       Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Ліцею №3                                         М.Чорний

 

З наказом ознайомлено:                                          Г.Кучмей

Л.Городенська                                                          О.Гейко

Л.Джурмій                                                                Г.Юрійчук

І.Берчій                                                                     І.Жукотанська

Н.Сурдоленко                                                          О.Пірожок

Г.Баліцька                                                                 О.Білоус

Т.Павловська                                                            Л.Барчак

Т.Скловська                                                              Н.Шибінська

Н.Шабатура                                                              Л.Жарська

С.Васькова                                                               З.Пампушко

Н.Скопцова                                                              Л.Субботіна

В.Войтович                                                              С.Сосновська

В.Сумченко                                                              О.Лутчак

А.Кордонська                                                           Л.Мурару

Н.Геращенко                                                            В.Дунайська

А.Мельниченко                                                       Л.Ольчедаївська

О.Дровозюк                                                              С.Криворучко

Т.Чорна                                                                     О.Щаслива

О.Алексєєв                                                               Н.Біжан

А.Басенко                                                                 І.Гаврищук

Н.Жук                                                                       О.Манзар

О.Лаврик                                                                  М.Онищук

Г.Скоренко                                                               Т.Швець

Р.Татаровська                                                           Л.Шлапак

О.Кучерук                                                                І.Гнатюк

Т.Фельчин                                                                Т.Басенко

В.Лавренчук                                                             І.Сімашко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до наказу

від 31.08.2021 №4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Ліцею №3 м. Могилева – Подільського

 

І. Загальні положення

1.1.    Положення про академічну доброчесність у Ліцеї №3 м. Могилева – Подільського (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками Ліцеї №3 та здобувачами повної загальної середньої освіти.

1.2.    Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту Ліцеї №3, Правил внутрішнього розпорядку Ліцею №3, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів Ліцею №3.

1.3.    Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Ліцею №3 (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами повної загальної середньої освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4.    Педагогічні працівники та здобувачі повної загальної середньої освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5.    Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

 

ІІ. Поняття та принципи, норми етики

академічної доброчесності Ліцею №3

2.1.    Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2.    Для забезпечення академічної доброчесності в Ліцеї №3 необхідно дотримуватися наступних принципів:

ü демократизму;

ü законності;

ü верховенства права;

ü соціальної справедливості;

ü пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

ü рівноправності;

ü гарантування прав і свобод;

ü науковості;

ü професіоналізму та компетентності;

ü партнерства і взаємодопомоги;

ü поваги та взаємної довіри;

ü відкритості і прозорості;

ü відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3.    Ліцей №3 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.4.    Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

1.         дотримання норм Конституції України;

2.         дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

3.         дотримання загальноприйнятих етичних норм;

4.         дотримання норм законодавства України про авторське право;

5.         повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

6.         об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів повної загальної середньої освіти;

7.         якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

8.         впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;

9.         підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог законодавства;

10.     дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;

11.     нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та іншого виду інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

12.     надання достовірної інформації;

13.     контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами повної загальної середньої освіти;

14.     уникання приватного інтересу та конфлікту інтересів;

15.     несення відповідальності за порушення академічної доброчесності;

16.     негайне повідомлення адміністрації Ліцею №3 у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищеним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами повної загальної середньої освіти передбачає:

1.         дотримання норм Конституції України;

2.         дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

3.         дотримання загальноприйнятих етичних норм;

4.         дотримання норм законодавства України про авторське право;

5.         повагу до педагогічних працівників;

6.         самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

7.         подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;

8.         повагу честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;

9.         присутність на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

10.     використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та грамотне посилання на них;

11.     нефальсифікацію або нефабрикування інформації, наукових результатів з їх наступним використанням у роботі (пошуково-дослідницькій);

12.     непропонування хабара за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності; нездійснення або незаохочування будь-якими способами зміни отриманої академічної оцінки;

13.     несення відповідальності за порушення академічної доброчесності;

14.     негайне повідомлення адміністрації Ліцею №3 у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищеним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

 

ІІІ. Організація роботи комісії

з питань академічної доброчесності

3.1.    З метою виконання норм цього Положення в Ліцеї №3 створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

3.2.    Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації Ліцею №3 щодо накладання відповідних санкцій.

3.3.    У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Ліцею №3, Правилами внутрішнього розпорядку Ліцею №3, іншими нормативними (локальними) актами Ліцею №3  та цим Положенням.

3.4.    Склад Комісії затверджується наказом директора Ліцею №3 за поданням рішення педагогічної ради Ліцею №3. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

До складу Комісії за посадами входять: заступники директора з навчально-виховної роботи, голова профспілкового комітету, керівники ініціативних груп, представники батьківської громадськості та учнівського самоврядування.

3.5.    Будь-який працівник Ліцею №3, здобувач повної загальної середньої освіти може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.6.    Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.7.    Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.8.    Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

3.9.    Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою Ліцею №3.

3.10.  Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.11.  На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.12.  За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.13.  Повноваження Комісії:

-       одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

-       залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

-       проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;

-       ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти;

-       готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та виховну діяльність Ліцею №3;

-       надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

-       інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів Ліцею №3.

 

IV. Відповідальність за порушення

академічної доброчесності

4.1.    За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

Види відповідальності за порушення академічної доброчесності:

 

Порушення академічної доброчесності

Суб’єкти порушення

Обставини та умови порушення академічної доброчесності

Наслідки і форма відповідальності

Орган/ посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності

Списування

Здобувачі освіти

-  Контрольні роботи;

-  контрольні зрізи знань;

-  річне оцінювання (для екстернів).

Повторне письмове про-ходження оцінювання. Термін – 1 тиждень або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

Учителі-предметники

-  ДПА.

Повторне проходження оцінювання за графіком проведення ДПА

Атестаційна комісія

-  І (шкільний) етап Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів.

Робота учасника анулюється, не оцінюється.

У разі повторних випадків списування учасник не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах.

Оргкомітет, журі

Необ’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів

Педагогічні працівники

Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання:

-  усні відповіді;

-  домашні роботи;

-  контрольні роботи;

-  лабораторні та практичні роботи;

-  ДПА;

-  тематичне оцінювання;

-  моніторинги.

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних звань

Адміністрація, атестаційні комісії усіх рівнів

Обман:

Фальсифікація

Фабрикація

Плагіат

Педагогічні працівники як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-  методичні рекомендації;

-  навчальний посібник;

-  навчально-методичний посібник;

-  наочний посібник;

-  практичний посібник;

-  навчальний наочний посібник;

-  збірка;

-  методична збірка;

-  методичний вісник;

-  стаття;

-  методична розробка.

У випадку встановлення порушень такого порядку:

А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

Б) в разі встановлення в атестаційний період фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника І, ІІ кваліфікаційної категорії.

Педагогічна та методичні ради, атестаційна комісія

 

4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

-       академічний плагіат;

-       академічне шахрайство;

-       виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (контрольних робіт, досліджень);

-       порушення методики виконання досліджень;

-       академічна фальсифікація та фабрикація – публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

-       приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів;

-       наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;

-       академічний обман;

-       академічне хабарництво;

-       конфлікт інтересів;

-       приватний інтерес;

-       службова недбалість;

-       зловживання впливом.

4.3.    Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат підлягають: навчальні (доповіді, реферати тощо), науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти уроків та виховних заходів, що готуються до друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій фахових видань).

Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи.

Форми академічного плагіату:

-       використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

-       цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;

-       спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

-       представлення в якості власного твору (есе, дослідницької роботи, творчого проекту, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду/послугу чи соціальні зв’язки.

4.4.    Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників освітнього процесу змістом яких є:

-       посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

-       використання під час контрольних робіт заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

-       проходження процедур контролю знань підставними особами;

-       списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

-       повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної тощо);

-       повторна публікація своїх наукових результатів;

-       складання іспиту іншою особою.

4.5.    Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.6.    Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.7.    Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

4.8.    Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

4.9.    Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.10.  Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.11.  За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

1.    дисциплінарна;

2.    адміністративна та кримінальна;

3.    відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні педагогічного звання;

4.    позбавлення встановленої педагогічної категорії чи присвоєного педагогічного звання;

5.    інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з Ліцею №3, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

4.12.  За порушення правил академічної доброчесності здобувачі повної загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:

-       повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, семестрового тощо);

-       повторне проходження навчального курсу;

-       попередження.

 

V. Попередження академічної недоброчесності

5.1.    Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в Ліцеї №3 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

1)   інформування здобувачів повної загальної середньої освіти, педагогічних працівників та батьків про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

2)   розповсюдження методичних матеріалів;

3)   проведення семінарів із здобувачами повної загальної середньої освіти з питань інформаційної діяльності Ліцею №3, правильності написання дослідницьких, навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань;

4)   ознайомлення здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників із цим Положенням;

5)   перевірка творчих робіт на предмет академічного плагіату;

6)   експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату в дослідженнях, підготовлених до захисту тощо.

 

VІ. Заключні положення

6.1.    Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради та вводиться в дію наказом директора Ліцею №3.

 

6.2.    Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора Ліцею №3.